Voorwaarden

NLCATERING is een cateringbestelsite.

Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Bamendaweg 48B in Dordrecht. NLCATERING is geregistreerd in het handelsregister.

Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van NLCATERING.nl.

Elke correspondentie kan worden gestuurd naar info@nlcatering.nl of naar het bovenstaande adres.


1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

NLCATERING, klanten en cateringbedrijven.

Klanten zijn consumenten die een cateringaanbieding willen ontvangen. Horecabedrijven zijn bedrijven die catering aanbieden.


2. Aanbiedingen

Aanbiedingen van cateringbedrijven zijn 10 dagen na aanbieding geldig.


3. Levering

In het geval van zakelijke klanten worden de snacks bezorgd bij de receptie als deze aanwezig is. NLCATERING is niet verantwoordelijk voor de interne levering. Als de snacks niet op het afleveradres kunnen worden bezorgd, probeert de chauffeur de snacks naar een nabijgelegen adres te brengen. Als dit niet mogelijk is, worden de snacks weer weggehaald en wordt er een afhaalboodschap op de bus gezet, die beschrijft dat je de bestelling dezelfde dag op een afhaaladres kunt ophalen. Als u de bestelling niet ophaalt, wordt u in geen geval van uw betalingsverplichting ontheven. In dit geval blijft de klant verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.


4. Betaling

Via de NLCATERING-website dient u uw bestelling in te dienen. Om de bestelling te bevestigen, ontvangt de klant een bericht ter bevestiging van de bestelling. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd die in overleg met en aan de bezorger moet worden betaald. U kunt er ook voor kiezen om bij aflevering of online met Ideal aan de deur te betalen.


5. Aansprakelijkheid

NLCATERING kan niet aansprakelijk worden gesteld. NLCATERING werkt samen met cateraars door heel Nederland. Ze zijn de uitvoerende partij, bevestigen de bestelling, bereiden de afwas voor en bezorgen ze. Ze factureren u ook. U bent ook verantwoordelijk voor de juiste bezorging van het bezorg- en factuuradres. Nadat de klant online een bestelling heeft geplaatst, ontvangt de klant een bevestiging per e-mail; de bestelling, het afleveradres, de leverdatum, de levertijd en de kosten. Wat in deze bevestiging wordt beschreven, is waaraan de klant zich conformeert.


6. Annulering

Voorafgaand aan de leveringsdatum kan de klant annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de bezorgdatum is de annulering kosteloos. Voor annuleringen die tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de bezorgdatum vallen, worden 25% annuleringskosten met een minimum van € 25,00 in rekening gebracht. Annuleringen die korter zijn dan 3 dagen voorafgaand aan de bezorgdatum worden volledig in rekening gebracht. Om een ​​bestelling te annuleren, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van NLCATERING. De annulering wordt definitief nadat NLCATERING dit schriftelijk / per post aan u heeft bevestigd.


7. Privacyverklaring

NLCATERING is zeer voorzichtig met haar klantinformatie en zal deze informatie nooit beschikbaar stellen aan derden. NLCATERING houdt zich aan de regels die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), evenals op de nieuwe Europese richtlijnen en de wijziging van de WBP.


8. Verkoop- en leveringsvoorwaarden


8.1 Omgaan met persoonlijke gegevens

De gegevens worden alleen gebruikt zoals uitgelegd in deze algemene voorwaarden. NLCATERING verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens niet te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden voor commerciële doeleinden. We geven echter wel uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling zal worden verwerkt, om de levering te vergemakkelijken. Uw e-mailadres wordt alleen intern gebruikt door NLCATERING en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op het bovenstaande zijn verzoeken van de nationale overheid, bijvoorbeeld in het geval van een politieonderzoek.


8.2 Relatie met cateraars en andere derde partijen

Als u bij NLCATERING bestelt, geven we de bestelling door aan de cateraar in uw regio. Mocht het voor ons duidelijk zijn dat we om welke reden dan ook niet kunnen leveren, dan zullen we u hierover onmiddellijk informeren. NLCATERING is slechts een tussenpersoon in deze operatie. De feitelijke leveringsovereenkomst wordt afgesloten onder de algemene voorwaarden van de betreffende cateraar. NLCATERING is geen partij bij deze overeenkomst, omdat we de individuele praktijk van dat moment van een cateraar niet kunnen beïnvloeden. De verantwoordelijkheid van NLCATERING is beperkt tot het proces van het overdragen van de bestelling aan de cateraar. De cateraar is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de ontvangstapparatuur.


9. Klachten

behandeling Cateraars aangesloten bij NLCATERING zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de afspraken met de klant. NLCATERING zorgt ervoor dat dit verloopt in overeenstemming met wat op deze site wordt gepubliceerd. NLCATERING bemiddelt in geschillen tussen cateraars en de klant om een ​​oplossing te vinden voor een probleem dat zich voordoet. U kunt klachten melden bij info@nlcatering.nl. Elke klacht zal door ons worden afgehandeld.


10. Cookies

NLCATERING maakt gebruik van een techniek genaamd "Cookies" om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De Cookie die NLCATERING gebruikt, is een nummer, dus we kunnen u de volgende keer helpen. Uw postcode is bijvoorbeeld al ingevuld, u kunt ook uw gebruikersinformatie opslaan. Dit zorgt ervoor dat u uw bestelling sneller kunt plaatsen. Cookies worden ook gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagen heeft. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Via de cookie wordt geen persoonlijke informatie via internet verzonden, het is slechts een (gecodeerd) nummer.


11. Intellectueel eigendomsrecht

NLCATERING is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan ​​om enig deel van de website te kopiëren, wijzigen, vertalen en / of te publiceren zonder de toestemming van NLCATERING. Als u geïnteresseerd bent om een ​​deel van onze site voor enig doel te gebruiken, neem dan contact op met info@nlcatering.nl en dien een aanvraag in.

NLCATERING, evenals deze overeenkomst zijn onderworpen aan Nederlands recht.


12. Allergiewetgeving

Sinds 13 december 2014 is de Allergen-wetgeving van kracht. NLCATERING functioneert als een tussenpersoon tussen eindklant en cateraar. Het assortiment dat op NLCATERING wordt gepubliceerd, wordt samengesteld en samengesteld door elke individuele cateraar. Het gebruik van basisingrediënten is in principe voorgeschreven, maar de cateraar heeft de vrijheid om te kiezen voor zijn eigen leverancier / merken. NLCATERING is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die voor het eten worden gebruikt. Als u allergieallergenen heeft, neem dan contact op met NLCATERING en wij vragen aan de cateraar welke allergenen worden gebruikt voor het betreffende voedsel.